Wytyczne dotyczace wpisu

Tytuł strony:

- powinien odzwierciedlać treść strony,

- powinien być krótszy niż 55 znaków,

- nie może być zlepkiem słów kluczowych,

- nie może być pisany dużymi literami,

- nie może zawierać znaków specjalnych,


Opis strony:

- musi być unikalny,

- musi sensownie opisywać dodawaną stronę internetową,

- musi być poprawny pod katem ortografii i stylistyki,

- musi być dłuższy niż 400 znaków,

- nie może być zlepkiem słów kluczowych,

- nie może być pisany dużymi literami,

- nie powinien zawierać znaków specjalnych,